โรงเรียนโพธิสารพิทยากรชู “Defining the Future” ปรับการเรียนการสอนสร้าง “ห้องเรียนเตรียมอนาคต“ หนุนนักเรียนค้นหาตัวเองสู่อาชีพในฝัน

0
42428

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้ปรับปรุงและพัฒนามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยในระดับ ม.ต้น มีวิชาเลือกอาชีพและกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ค้นหาความสนใจและความถนัดทางอาชีพ ส่วนในระดับม.ปลายเป็นการเตรียมพร้อมสู่การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเปลี่ยนจากแผนการเรียนสายวิทย์ สายศิลป์ เป็นแผนการเรียนเตรียมอาชีพ 10 แผน ได้แก่ เตรียมแพทย์, เตรียมเภสัช-สหเวช, เตรียมวิศวะ, เตรียมสถาปัตย์, เตรียมวิทย์-คอม, เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์, เตรียมนิเทศ, เตรียมศิลปกรรม, เตรียมบริหารธุรกิจ บัญชีและการบริการ และเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ ที่สำคัญครูผู้สอนไม่ใช่ครูในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะมีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบอาชีพตัวจริงมาให้ความรู้และประสบการณ์ตรงกับนักเรียน และวิชาที่เรียนก็จะเน้นวิชาที่นักเรียนจะไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต


ดร.ภูมิสิษฐ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนได้มี Inspiration สามารถค้นหาตัวเองวางอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่อาชีพที่อยากเป็นอย่างมีศักยภาพ เพราะถ้าเตรียมความพร้อมช่วงอยู่มหาวิทยาลัยมองว่าจะช้าเกินไป ที่ผ่านมานักเรียนของเราสามารถค้นหาตัวเอง เมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยไม่ใครซิ่วสักคนเดียว รวมทั้งยังได้รับคำชื่นชมจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพราะนักเรียนของเรามีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ไปเรียนในคณะต่างๆ เพราะ 10 แผนการศึกษาเพื่ออาชีพ จะต้องมีการฝึกประสบการณ์อาชีพช่วง ม.5 เทอม 2 เช่น แผนการเรียนเตรียมแพทย์ จะต้องไปฝึกงานที่โรงพยาบาล แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ต้องไปฝึกงานที่สภาทนายความ สำนักงานอัยการ ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์จริง มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปสู่วัยทำงานในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวว่า ทั้งนี้ โรงเรียนมีโปรแกรมการเรียนการสอนหลากหลาย มีบ้านเล็กใน 4 บ้านใหญ่ ได้แก่ 1. International Program 2. English Program (EP) 3. Intensive English Program (IEP) และ 4. General Program (ปกติ) ซึ่งทุกโปรแกรมเน้นทักษะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นโอกาสของทุกๆ อาชีพ เช่น หมอ พยาบาล วิศวะกร สื่อสารมวลชน ทำให้เราภาคภูมิใจได้ว่า นักเรียนเกือบ 100% มีทักษะภาษาอังฤษดีได้มาตรฐานระดับสากลโดยโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR,TU-GET,CU-TEP และ IELTS ซึ่งสามารถใช้ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ ต่างประเทศ และการประกอบอาชีพในอนาคต


ดร.ภูมิสิษฐ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการปรับการเรียนการสอนเพิ่มแล้ว โรงเรียนได้ปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ มีการจำลองบัลลังก์ศาล เหมือนนั่งเรียนอยู่ในศาลจริงๆ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ห้องเรียนนิเทศ มีการจำลองห้องสตูดิโอ ห้องวิทยุ และห้องเรียนศิลปกรรมศาสตร์ มีทั้งสตูการแสดงการละคร ห้องเต้นบัลเลต์ ห้องสอนแต่งหน้าทำผม และไฮไลท์อีกอย่างของโรงเรียน คือ โรงอาหาร ได้ปรับสภาพแวดล้อมติดแอร์เย็น อาหารอร่อย ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักอนามัย เหมือนไปนั่งรับประทานที่ Food Court ในห้างสรรพสินค้า


ดร.ภูมิสิษฐ์ กล่าวว่านอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ให้เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนในประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยห้องเรียนดิจิทัลของ Google for Education เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ในแอปพลิเคชั่นของ Google ที่เกิดกับผู้เรียน และได้ร่วมมือกับบริษัท Lenovo สนับสนุน Chromebook เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 59 เครื่องให้กับนักเรียนและครู ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับงานวิจัยนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติและจะมาติดตามด้วยตัวท่านเองเร็วๆนี้


จากที่โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อเตรียมสู่อาชีพทำให้นักเรียนได้รู้ตัวตนว่าสนใจและถนัดอะไร มีเป้าหมายในอาชีพชัดเจนขึ้น ทำให้สนใจเรียนและกระตือรือร้นมากขึ้น ผมได้บอกกับครูทุกคนว่า ที่นี่คือโรงเรียนแห่งความสุขตามนโยบายของท่านพล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็ตรงใจผมมาก เราเป็นโรงเรียนแห่งความสุข เพราะครูสอนวิชาที่เด็กอยากเรียน ไม่ใช่สอนในวิชาที่ครูอยากสอน เมื่อเด็กอยากเรียนครูก็สอนอย่างมีความสุขเด็กก็เรียนอย่างมีความสุข ผมมีความสุขและภูมิใจมากที่เห็นเด็กนักเรียนมีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ อยากมาโรงเรียนทุกวัน ผู้ปกครองก็มีความสุขที่เห็นลูกได้เรียนในโรงเรียนที่ให้ทั้งความรู้ ความสุข ความปลอดภัย และมีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “อนาคตกำหนดได้ Defining the future” ผู้อำนวยการโพธิสารพิทยากรกล่าว