เลขาธิการ มกอช.ลงนามในบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

0
8101

วันนี้(30 ก.ย.63)ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงนามในบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งเลขาธิการ มกอช. และปฏิบัติราชการเป็นวันสุดท้าย โดยมี นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. เป็นผู้ลงนามในบันทึกรับมอบงาน และมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องพระพิรุณ 111 อาคาร 1 มกอช.

จากนั้นได้นำดอกไม้และพวงมาลัยเข้ากราบสักการะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสอำลาตำแหน่งเลขาธิการ มกอช. โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มกอช. เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณภายในสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มกอช. ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันมาตลอดระยะเวลา 2 ปี และได้ฝากให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คนที่ 12 โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 ปี