เฝ้าระวัง!!สถานการณ์น้ำเนื่องจากอิทธิพลของดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้

ถึงพายุดีเปรสชันดังกล่าวพายุดังกล่าวไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น โดยในช่วงวันที่ ๒-๓ กันยายน 25๖๒ ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ

0
1119

เฝ้าระวัง!!สถานการณ์น้ำเนื่องจากอิทธิพลของดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ 

 

เรื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากอิทธิพลของดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้

________________________

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศ ประจำวันที่ ๒ กันยายน 2562 มีพายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน อยู่ห่างประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า
จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ ๓ (พายุโซนร้อน) ในระยะต่อไป พายุดังกล่าวไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น โดยในช่วงวันที่ ๒-๓ กันยายน 2562 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ

ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีน้ำล้นตลิ่ง ได้แก่ แม่น้ำยม จ.แพร่ ลำน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ แม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก ลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก แม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ ห้วยหลวง จ.อุดรธานี แม่น้ำสงคราม จ.สกลนคร ลำน้ำยัง จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร ลำเซบาย จ.ยโสธร
จ.อุบลราชธานี ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ดังกล่าว จะส่งผลให้สถานการณ์น้ำทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ทั้งฝั่ง สปป.ลาว และไทย ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันระดับต่ำกว่าตลิ่ง ๑.๖๘ ม. ส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่ง
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาความเหมาะสมการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์น้ำล้นอ่างเก็บน้ำซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ โดยเร่งระบายน้ำในลำน้ำต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกหนัก และสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบต่อไป รวมถึงเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนัก ในช่วงวันที่
2 – ๔ กันยายน 2562

#AllnewsExperss #เตือนพายุ #ดีเปรสชัน #ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ