“เฉลิมชัย” เสนอโผแต่งตั้ง ขรก.ระดับสูง

0
1788

 

“เฉลิมชัย เสนอโผแต่งตั้งขรก.ระดับสูง4ตำแหน่ง เข้าครม.แล้ว ดันเด็กผู้ใหญ่ขึ้นระดับ10 นั่งเลขาธิการสศก.หวังรื้อโครงสร้างคลังสมองของกระทรวงเกษตรฯ”

เมื่อวันที่17ก.ย.รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าวันนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 4 ตำแหน่ง เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาแล้ว โดยมีนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ จากรองอธิบดีกรมหม่อนไหมขึ้นเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ทั้งนี้นายระพีภัทร์ เคยเป็นลูกหม้ออดีตข้าราชการดีเด่นของ สศก.รวมทั้งอาวุโสสูงสุด ซึ่งรมว.เกษตรฯต้องการให้มารื้อปรับโครงสร้าง สศก.ในมีความเป็นคลังสมองของกระทรวงเกษตรฯที่สามารถใช้กำหนดปริมาณการปลูกพืชรายฤดูกาลผลิต ชนิดพืช ปศุสัตว์ ประมง มองแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเคยทำงานกับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี สมัยที่เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ส่วนนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร