สถานการณ์น้ำ จ.สุโขทัย เริ่มลดลง หลังชป.เร่งผันน้ำออกจากพื้นที่

0
7298

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศ แนวโน้มเริ่มลดลงแล้ว กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน (25 ส.ค. 63 ) ที่สถานีวัดน้ำ Y.14A อ.ศรีสัชนาลัย มีปริมาณน้ำสูงสุด  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,450 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.04 เตร กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำ โดยใช้ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์)หน่วงน้ำไว้บริเวณด้านเหนือ โดยผันส่วนหนึ่งเข้าคลองฝั่งขวาผ่านปตร.คลองน้ำโจนในอัตรา 16 ลบ.ม./วินาที และฝั่งซ้ายผันน้ำส่วนหนึ่งปตร.คลองหกบาท ในอัตรา 356 ลบ.ม./วินาที (แบ่งไปทางคลองยมน่าน 106ลบ.ม./วินาที และคลองยมเก่า 250 ลบ.ม./วินาที)พร้อมควบคุมปริมาณให้ไหลผ่าน ปตร.หาดสะพานจันทร์ ไม่ให้เกิน 800  ลบ.ม./วินาที จากนั้นจะตัดยอดน้ำเข้าคลองซ้าย-ขวา ก่อนถึงตัวเมืองสุโขทัยรวมปริมาณน้ำที่ตัดได้ 225 ลบ.ม./วิ เพื่อควบคุมให้น้ำไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัย(หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด)ที่สถานีวัดน้ำ Y.4 ไม่เกิน 550 ลบ.ม./วินาทีจนถึงขณะนี้สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็นไปได้ช้าเนื่องจากปริมาณน้ำจากอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ยังคงไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในวันนี้ (25 ส.ค.63) ระดับน้ำที่อำเภอศรีสัชนาลัย(สถานีวัดน้ำ Y.14 A) จะลดลงต่ำกว่าตลิ่ง สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคันดินพังทลายสถานากรณ์ยังคงทรงตัว คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องในระยะต่อไป

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุโขทัย ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และวัชพืชบริเวณหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสำรองไว้อีกจำนวน 9 เครื่อง รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ/ประตูระบายน้ำ/คันกั้นน้ำ/คันคลองต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำล้น spillway (ทางระบายน้ำล้น) และอาคารต่างๆ ในลุ่มน้ำยมและน่านอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน