รัฐฯ ห่วงใยประชาชน ชป.เผยน้ำต้นทุนมีน้อยวอนใช้น้ำอย่างประหยัด

0
13632

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมชลประทาน ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำ อีกทั้งการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากขึ้น ซึ่งนำโดย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทุกแห่งทำการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามนโยบายรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน(14 เม.ย. 64) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 37,206 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49% ของความจุอ่างรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 13,277 ล้าน ลบ.ม. มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 30% อยู่ 17 แห่ง ประกอบด้วย ภูมิพล สิริกิติ์ แม่กวงฯ กิ่วคอหมา แควน้อยฯ แม่มอก ห้วยหลวง น้ำอูน จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำปาว ป่าสักฯ ทับเสลา ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ขุนด่านฯ และคลองสียัด กรมชลประทาน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และทำการบริหารจัดการน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งในขณะนี้ทำการจัดสรรน้ำไปแล้วกว่า 15,200 ล้าน ลบ.ม. หรือ 81% ของแผน สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำปี 2563/64 กรมชลประทานได้เข้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้ว 51 จังหวัด 124 อำเภอ 202 ตำบล 327 หมู่บ้าน โดยจัดรถบรรทุกน้ำเข้าทำการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนกว่า 1,300 เที่ยว ปริมาณน้ำกว่า 9,700,000 ลิตร อีกทั้งยังสนับสนุนเครื่องสูบน้ำอีกกว่า 380 เครื่อง ประจำยังจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำแล้วกว่า 1.31ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้กรมชลประทานยังมีมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมระยะเวลาจ้างงานประมาณ 3-8 เดือน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้วกว่า 41,000 คน คือคิดเป็น 44% ของแผนการจ้างแรงงาน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ และมีน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตต่อไป หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำสามารถติดต่อโครงการชลประทานทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา