รมว.ธรรมนัสฯ ลงเมืองไข่มุก มุ่งพัฒนาความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน

0
62183

วันนี้ (15 มิ.ย. 67) ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นติดตามโครงการทำนบดินบ้านควนตาแท่นพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมี นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับพื้นที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นเหล่งผลิตทุเรียน พันธ์ไอ้เรือ ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ที่ได้รับการยอมรับของผู้บริโภคทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งในปี 2564 ได้มีการรวบรวมสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านสิพอนบางกอก (บ้านควนตาแท่น) เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการทำนบดินบ้านควนตาแท่นพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านลิพอนบางกอก (บ้านควนตาแท่น) ตำบลศรีสุนทร อำภอเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ขนาดความจุ ประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งยังเป็นการรักษาความชุ่มชื้น ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าต้นน้ำในระยะยาว เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับเกษตรกรรม จำนวน 300 ไร่ และการอุปโภคบริโภคของราษฎร จำนวน 300 ครัวเรือน ประชากรกว่า 500 คน ช่วยให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในการนี้ รมว.ธรรมนัสฯ ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการฯให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ต ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้โดยเร็วที่สุด