‘ประภัตร’ ลงพท.น้ำท่วมร้อยเอ็ด สั่งเร่ง!!เยียวยาส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด

0
1592

 

รมช.เกษตรฯ เผย พื้นที่เกษตร จ.ร้อยเอ็ดเสียหายกว่า 8 แสนกว่าไร่ ย้ำ หน่วยงานรัฐเร่งเข้าเยียวยาฟื้นฟู มั่นใจโครงการส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด ช่วยเกษตรกรมีรายได้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเริ่มจาก หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งสองอำเภอ ตลอดจนพบปะเกษตรกรผู้ประสบภัยกว่ารวมกว่า 2,000 คน พร้อมมอบเสบียงสัตว์ หญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 400 ฟ่อน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 400 ถุง และถุงยังชีพให้กับเกษตรกรรวม 2,000 ชุด ซึ่ง จ.ร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 มีพื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 870,712 ไร่ โดยในวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย. 62) จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการติดตามและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายกฯ ได้กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งสำรวจความเสียหาย และเยียวยาให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เตรียมจะเสนอ ครม. ใน 3 โครงการ ดังนี้

1. ปลูกถั่วเขียว โดยให้เมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประกันราคาที่ 30 บาท

2. ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เมล็ดพันธุ์ 3.5 กก./ไร่  คนละไม่เกิน 10 ไร่  ประกันราคาที่ 8 บาท

3. โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่งออกไปจีน เป้าหมาย 1 ล้านตัว โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงินกู้รายละ 120,000 บาท ซื้อลูกโค 5 ตัวๆ ละไม่เกิน 24,000 บาท และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ประกันวัวตัวละ 100 บาท/เดือน กำหนดระยะเวลาเลี้ยง 4 เดือน โดยเลี้ยงในคอกของตนเอง รวมถึงสนับสนุนเครื่องผสมอาหารตามสูตรของกรมปศุสัตว์ ให้กลุ่มละ 500-1,000 ตัว

อีกทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะวางระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 1 บ่อ ใช้ประโยชน์ได้ถึง 700 – 1,000 ไร่ และรัฐบาลช่วยเหลือดอกเบี้ยให้ 3% เกษตรกรออกเอง 1% และมีประกันความเสียหายหากโคเสียชีวิต ซึ่งจากการพูดคุยและสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรทั้งสองอำเภอนั้น เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

#AllnewsExpress