“บิ๊กป้อม” ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์

0
31960

บ่ายวันนี้ (12 มิ.ย.66) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ นายเจษฎา โทศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ณ อ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโครงการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ป้องกันอุทกภัยและเกษตรกรรม ประกอบไปด้วยการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 547.29 ลบ.ม./วินาที ท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 18.89 ลบ.ม./วินาที ปริมาณความจุอ่างฯ 48.52 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 43.02% ของปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างฯ) ส่วนระบบส่งน้ำแบ่งออกเป็นระบบท่อส่งน้ำและระบบคลองส่งน้ำ ได้แก่ ระบบส่งน้ำฝั่งขวา จำนวน 4 สาย และระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย จำนวน 14 สาย ความยาวรวม 99 กิโลเมตร

ปัจจุบันภาพรวมของการดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง มีผลงานคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 78.93% ของแผนฯ หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค ครอบคลุมพื้นที่รับผลประโยชน์ในเขตตำบลท่าแดง ตำบลวังท่าดี ตำบลวังโบถส์ และตำบลบ่อไทย สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูกได้ประมาณ 50,000 ไร่ อีกด้วย