“บิ๊กบอสกรมข้าว” ล่องใต้เข้ากระบี่ ชวนศูนย์ข้าวร่วม BCG Model พร้อมเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฯ ให้กำลังใจในการทำงาน

0
28028

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อพบปะหารือกับสมาชิก 4 ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนคลองประสงค์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองยาง ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปากน้ำ และศูนย์ข้าวชุมชนพรุนใน โดยมีนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ พร้อมด้วย นายวีระพันธุ์ เพชรอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการหารือดังกล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่หารือในครั้งนี้ เป็นการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน รับฟังถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกษตรกรกำลังประสบ พร้อมแนะแนวทางการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ที่เป็นการทำนาแบบประณีต ลดละเลิก การใช้สารเคมี ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริมต่อไปได้

หลังจากนั้นอธิบดีกรมการข้าว ได้ประชุมติดตามกำกับงานตามนโยบายกรมการข้าว และรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ภาคใต้ โดยได้รับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการข้าวให้ไปสู่เป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันภาคใต้มีพื้นที่การทำนาที่ลดลง โดยส่วนใหญ่หันไปทำการเกษตรแบบอื่นกันเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเราจะต้องเข้าถึงพี่น้องของเราให้ได้มากขึ้นผ่านพี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการพัฒนาข้าวของเราในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ต้นไปจนถึงการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มากที่สุด โดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในประโยชน์ที่พี่น้องชาวนาจะได้รับเป็นหลัก “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว