ชป.แจงกรณีสื่อพาดหัวข่าวคลาดเคลื่อนอาจสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

0
13488

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากมีสื่อมวลชนได้มีการพาดหัวข่าวที่มีข้อมูลที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักสุดในรอบ 30 ปี ซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนได้นั้น กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในปีนี้จะมีปริมาณฝนตกสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี และจะมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้  ซึ่งไม่ได้ตกหนักสุดในรอบ 30 ปี ตามที่สื่อบางรายนำเสนอในพาดหัวข่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน จึงได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ รวมถึงบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที และได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานเร่งกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้แล้วเสร็จ ตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน จะเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานหรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา