ชป.เพิ่มการระบายผลักดันน้ำเค็มรุกแม่น้ำปราจีน พร้อมส่งรถน้ำช่วยเกษตรกร

0
12652

กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา และอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง ช่วยผลักดันน้ำเค็มรุกแม่น้ำปราจีนบุรี ช่วยเหลือพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมส่งรถบรรทุกน้ำจำนวน 7 คัน เข้าเติมในแปลงนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้แม่น้ำปราจีนละแม่น้ำนครนายกมีค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้  เบื้องต้นกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี จากเดิมวันละ 1.2 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 1.5 ล้าน ลบ.ม. ก่อนจะลดการระบายน้ำเหลือวันละ 1.2ล้ ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 17 ฤษภาคม 2564 พร้อมกันนี้ ยังได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จากเดิมวันละ 0.2 ล้าน ลบ.ม.เป็นวันละ 0.4 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงวันที่ 28 มกราคม 6 กุมภาพันธ์ 2564  และลดการระบายน้ำเหลือวันละ 0.2 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 5พฤษภาคม 2564 ส่วนอ่างเก็บน้ำพระปรง ยังคงการระบายวันละ 0.1 ล้าน ลบ.ม. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตอนล่าง

นอกจากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วกรมชลประทาน ยังให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประเมิผลการแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกน้ำพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ 30 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรได้แสดงความเห็นว่าน้ำที่ระบายมาจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดานั้น ยังไม่เพียงต่อการใช้ผลักดันน้ำเค็มได้ กรมชลประทาน จึงได้สนับสนุนน้ำจืดจากแม่น้ำปราจีนบุรี  ในบริเวณที่มีค่าความเค็มไม่เกิน 1 กรัม/ลิตร พร้อมกับสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร จากสำนักงานชลประทานที่ 9 และจากหน่วยงานอื่นๆ รวม 7 คัน นำน้ำจืดไปเติมในแปลงนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 3,4 ตำบลบางแตน หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางยาง คิดเป็นพื้นที่ช่วยเหลือประมาณ 3,500 ไร่ ในช่วงวันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ส่วนการส่งน้ำช่วยเหลือผ่านคลองชลประทานให้พื้นที่ตำบลบางแต นั้น เนื่องจากประตูระบายน้ำบางแตน ที่รับน้ำเข้าพื้นที่ตำบลบางแตน มีค่าความเค็มเกิน 1 กรัม/ลิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จึงได้ขยับจุดรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีขึ้นไปทางด้านเหนือน้ำผ่านทาง ปตร.คลองบ้าน ปตร.หอทอง และ ปตร.บางพลวง ก่อนจะส่งน้ำผ่านคลองบ้านวัด และคลองหอทอง ลงมาช่วยพื้นที่ตำบลบางแตน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 12 นิ้ว 2 เครื่อง บริเวณคลองบ้าน ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง และขนาด 10 นิ้วอีก 1 เครื่อง บริเวณคลองบางตันจิก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะพิจารณาขยับจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามค่าความเค็ม และความเหมาะสมต่อไป

กรมชลประทาน จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการระบายน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำและอาคารชลประทาน เพื่อป้องกันความเค็มไม่ให้เข้าไปในพื้นที่การเกษตร ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน