ชป.ศรีสะเกษ ลุย…ตรวจสอบผู้บุกรุกพื้นที่ชลประทาน

0
26568

นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบกลุ่มราษฎรที่บุกรุกบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษว่า โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีกลุ่มนายทุนและราษฎร เข้าไปบุกรุกใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ เพื่อทำการค้าขาย ก่อสร้างอาคารที่พัก/รีสอร์ท และปลูกพืช ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาการบุกรุกดังกล่าว โดยมีนายอำเภอภูสิงห์เป็นประธานคณะกรรมการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาแนวทางภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มนายทุนและราษฎร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุเก็บกักประมาณ 12.50 ล้าน ลูกบาศก์เมตร อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำลำห้วยสำราญ ที่เป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ มีเขตติดต่อกับชายแดนไทย- กัมพูชา และคาบเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ โครงการชลประทานศรีสะเกษได้ใช้นวัตกรรม สแกนแอนด์คลิก เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก เพื่อเข้าถึงข้อมูลเขตชลประทานได้ง่ายและสะดวก ผ่าน แอปgoogle map บนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ(Smart Phone) ซึ่งผลจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว จะนำไปประกอบการดำเนินการทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สแกนแอนด์คลิก เป็นนวัตกรรมกระบวนการ ที่โครงการชลประทานศรีสะเกษได้รับรางวัล RID Innovation award 2023 ของกรมชลประทาน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของจังหวัดศรีสะเกษ จนจังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2565 อีกด้วย

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่กรมชลประทาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2538 ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ปัจจุบันพบว่ามีราษฎรและกลุ่มนายทุนบุกรุกเขตพื้นที่ชลประทาน จำนวน 39 ราย ที่ผ่านมาโครงการชลประทานศรีสะเกษได้มีการแจ้งเตือนกลุ่มผู้บุกรุกแล้วหลายครั้ง เพื่อให้รื้อถอนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง