ชป.ร่วมส่งความสุขให้คนไทย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564

0
11411

กรมชลประทาน ร่วมส่งความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564” ด้วยการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้สนองนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564” ด้วยการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ดังนี้

ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว อำเภอแม่ทะ และฝายใหม่แม่สุกหนองกอก พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง , ฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา , อ่างเก็บน้ำห้วยหลาม อำเภอท่าวังผาและอ่างเก็บน้ำห้วยท่าง อำเภอปัว จังหวัดน่าน , สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ อำเภอป่าแดด และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย , การปรับปรุงคันคลองและกำจัดวัชพืชคลองชลประทาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด และปรับปรุงแก้มลิงและกำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ , การปรับปรุงคันคลอง ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ยมฝั่งขวา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ , การส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคลองหนองดง ให้กับ อบต.บางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และซ่อมแซมคันคลองชลประทาน ระยะทาง 5.872 กิโลเมตร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการแก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สามารถเพิ่มความจุน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบึง กุดอ้อ ได้อีก 0.41 ล้าน ลบ.ม. ส่งมอบอาคารท่อลอดรับน้ำ จำนวน 10 แห่ง และงานถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณ 2,928 ลบ.ม. ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม , โครงการฝายห้วยยาง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และฝายห้วยทราย พื้นที่รับประโยชน์ 825 ไร่ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร , การกำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำพอง และลำห้วยเสือเต้น จังหวัดขอนแก่น และการปรับปรุงคันคลอง/กำจัดวัชพืช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

ภาคตะวันออก โครงการชลประทานระยอง ได้ดำเนินการปรับปรุงคันคลอง ซ่อมแซมคอนกรีตดาด LMC – 1R-9R กม. 1+300 โครงการอาคารบังคับน้ำคลองใหญ่ ณ ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ด้านภาคใต้ ได้มีการส่งมอบโครงการชลประทานต่างๆ อาทิ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร , โครงการฝายทดน้ำห้วยตะแกละ พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าแล้ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี , โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิ้ม พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง , ส่งมอบทำนบดินบางเตยพร้อมระบบส่งน้ำให้แก่ อบต.นบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา , โครงการฝายบ้านสะท้อนกลวง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ , ครงการฝายบ้านแม่ทะล่างและโครงการแก้มลิงสำนักสงฆ์แม่ทะล่าง ให้แก่ อบต.ประสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังมีการส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านผัง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล การปรับปรุงคันคลองชลประทานเป็นแบบ PARA ASPHALT CONCRETE จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองส่งน้ำสาย LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 0+000 2+920 ต.ควนโดน อ.ควนโดน , คลองส่งน้ำสาย 1L-LMC(ท่าแพร)ช่วงกิโลเมตร 2+500 5+200 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง และปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-LMC (ท่าแพร) ช่วงกิโลเมตร 10+000 ถึง 12+000 ต.ฉลุง อ.เมืองสะตูล

ด้านภาคใต้ตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี มีการมอบความสุขปีใหม่ให้กับประชาชน เป็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ และการปรับปรุงคันลองชลประทาน 29 โครงการ โดยที่จังหวัดปัตตานี มีการส่งมอบโครงการพนังกั้นน้ำบ้านท่าช้างระยะ 2 อำเภอไม้แก่น และคันกั้นน้ำบ้านตือระ อำเภอยะหริ่ง ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส  มีการปรับปรุงคันคลองบ้านร่มเย็น และคลองศูนย์ราชการป้องกันน้ำท่วม อำเภอเมืองนราธิวาส และที่จังหวัดยะลา มีการขุดลอกบริเวณเหนือเขื่อนปัตตานี และการขุดลอกคลองระบายน้ำ D7 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา

กรมชลประทาน ขอส่งมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่คนไทยทุกหมู่เหล่า ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน และขอให้เดินทางไปกลับภูมิเนาหรือการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ ที่สำคัญอย่าลืมป้องกันตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมทาง ตามมาตรการหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ของรัฐบาล กินร้อน ช้อนกลาง ใส่แมส และมั่นล้างมือบ่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19