ชป.ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อหวังทำความเข้าใจโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
10868

กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ 3 ฝ่าย หวังให้ทุกฝ่ายหาแนวทางร่วมกันในการเดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน จะร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อการดำเนินการโครงการฯ ของกรมชลประทาน ที่ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน โดยถือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ที่จะได้รับจากโครงการฯ จึงขอเชิญส่วนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป