ชป.ชี้แจงกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง จ.ราชบุรี อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบฯ

0
8246

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวชาวบ้านพุระกำ อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ยื่นคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง พร้อมยืนยันไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ ด้านกรมชลประทาน เดินหน้าทบทวนขั้นตอนการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และพิจารณาพื้นที่อยู่อาศัยให้ผู้ให้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้งใหม่อีกครั้ง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง เป็นอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำลำภาชีตอนบน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นควรให้กรมชลประทานทบทวนใน 6 ประเด็น ซึ่งกรมชลประทานได้ตอบรับเพื่อทบทวนในทุกประเด็น โดยการจัดประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบต้องอพยพจากพื้นที่ โดยจะดำเนินการจัดทำแผนขั้นตอนการอพยพ การตั้งถิ่นฐาน การออกแบบผังชุมชนในพื้นที่ใหม่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและเกษตรกรรม และการชดเชยให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการหาพื้นที่อพยพ และทำความเข้าใจกับชาวบ้านบ้านพุระกำอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะทบทวนผลการศึกษาจำนวนและชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าให้ครอบคลุมพื้นที่  ทั้งในและรอบอ่างเก็บน้ำอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะเสนอแผนติดตามตรวจสอบจำนวนและชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าอย่างละเอียด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งหมดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ โดยจะประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการสำรวจป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำและหัวงานอย่างละเอียดต่อไป อีกทั้ง ขอยืนยันว่าพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการฯนี้ ไม่ได้ทัซ้อนกับพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานที่ประเทศไทยจะขอประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกแต่อย่างใด และไม่สามารถมีภาคส่วนใดเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่รอยต่อหรือเกิดการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ได้

กรมชลประทาน ได้กำชับให้บริษัทที่ปรึกษาเพิ่มการประเมินในค่าเฉลี่ยต่างๆ ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะดำเนินการของโครงการฯ อาทิ ความขุ่น ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลาย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย สารเคมีจากการเกษตร ในลำน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำในระยะดำเนินการ เพื่อการประเมินผลกระทบให้ชัดเจนมากขึ้น ก่อนจะเสนอรายงานชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กกวล.) พิจารณาต่อไป ดังนั้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง จึงยังอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) เพื่อประมวลผลความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการฯ เท่านั้น ยังไม่ได้เป็นการเตรียมการก่อสร้างแต่อย่างใด