ชป.คุมเข้มค่าความเค็มแม่น้ำบางปะกง ย้ำเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ก่อนไหลออกทะเล

0
10129

บ่ายวันนี้ (11 พ.ย. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งร่วมศึกษาดูงานการซ่อมแซมบำรุงประตูระบายน้ำเขื่อนบางปะกง โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และ นายธีระเทพ เทพสุยะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ให้การต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง(เขื่อนบางปะกง) จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง กรมชลประทาน จะใช้เขื่อนบางปะกง ควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง เพื่อรักษาระบบนิเวศ (คุณภาพน้ำ)ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ให้ความเค็มรุกล้ำเข้ามาส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งจะทำให้สามารถส่งน้ำให้กับทุกภาคกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยเน้นย้ำให้เก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด ก่อนปล่อยน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลโดยเปล่าประโยชน์ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้