กรมส่งเสริมการเกษตร มิติใหม่ ไลฟ์สด แถลงข่าว “กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่”

0
11797

กรมส่งเสริมการเกษตร มิติใหม่ ไลฟ์สด แถลงข่าว “กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” ย้ำมั่นใจมาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมเปิดแนวก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการและประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคฯ การปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือข้อสั่งการของศูนย์ประสานงานระดับกระทรวงฯ รวมถึงการปฏิบัติงาน ในทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการ อีก 50 ศูนย์ ให้สามารถบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงสถานการณ์การระบาด รวมถึงต้องร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังคุมเข้มเพื่อลดความแออัดของเจ้าหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาปฏิบัติงาน กรณีเจ้าหน้าที่ work from home ต้องไม่กระทบการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงต้องมีมาตรการกักตัว 14 วัน การจัดสถานที่ปฏิบัติงานในอาคารต้องปรับระยะห่างของโต๊ะทำงานไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือมีฉากกั้น และ ใช้การสื่อสารในรูปแบบ Conference ในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้ใช้ Social distancing มาตรการเว้นระยะห่าง
อย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการ “ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” เป็นวิถีใหม่ที่
กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นตัวช่วย การเปิดแอพพลิเคชั่น “FARMBOOK” หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาติดต่อ มีเครือข่ายการทำงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นเครือข่ายการทำงาน ที่มีจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกต่างๆ มาบริการให้กับพี่น้องเกษตรกร รวมถึงการเปิดแคมเปญชวนคนไทยช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษตร


“ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งสินค้าช่วงสถานการณ์โควิด เช่น มะม่วง กะหล่ำปลี กล้วยไม้ เป็นต้น รวมถึงมีเว็บไซต์ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร ที่มีช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ และผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่, Smart Farmer  (SF), Young Smart Farmer (YSF), วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ปัจจุบัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 143ล้านบาท

และได้เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้า บนเว็บไซต์  “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”
ด้วยตนเองได้แล้ว โดยกรมฯ จะมีการคัดเลือกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP, เกษตรอินทรีย์ อย. , ฮาลาล

ปัจจุบัน เป็นช่วงที่สินค้าเกษตรกำลังจะออกสู่ตลาด กรมฯ ได้เตรียมวางแผนรับมือสินค้าเกษตร
โดยจะจัด แคมเปญ อีกครั้งในรูป สั่งสินค้าแบบ pre-order จองผลไม้จากสวนที่กำลังจะออกสู่ตลาดเร็วๆ นี้
เช่น มะขาม มะม่วง ทุเรียน รวมไปถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น หอม กระเทียม ซึ่งรูปแบบและวิธีการสั่ง จะมีการประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อยากให้ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร อย่างต่อเนื่อง นายเข้มแข็ง กล่าว