กรมฝนหลวงฯ เผยเครื่องบินฝนหลวงที่เกิดเหตุตกล่าสุด มีอายุการใช้กว่า 21 ปี

0
1600

กรมฝนหลวงฯ เผยเครื่องบินฝนหลวงที่เกิดเหตุตกล่าสุด มีอายุการใช้กว่า 21 ปี

รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ เผย
เครื่องบินฝนหลวงที่เกิดเหตุตกล่าสุด มีอายุการใช้กว่า 21 ปี มีการตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามกำหนด ขณะเดียวประสบปัญหาขาดแคลนนักบินฝนหลวง โดยเฉพาะครูนักบิน


นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุว่า ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ ถือเป็นนักบินระดับครูฝึก ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญ ในการบินทำฝนหลวง มาตั้งแต่ ปี2537 โดยก่อนหน้า ที่จะมาเป็นนักบินฝนหลวงนั้น เคยได้รับราชการทหารมาก่อน ส่วน นักบิน สุขสันต์ จงเสถียรธรรม เป็นนักบินฝึกหัด ที่พึ่งเข้ามารับราชการ ในวันที่2 กันยายน ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการเรียนรู้เครื่องบินฝนหลวง และฝึกบิน เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญทดแทนในการปฏิบัติการฝนหลวง

.
สำหรับเครื่องบินฝนหลวงปัจจุบันมี 2 ประเภท เพื่อรองรับการให้บริการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทั่วไป คือ ครื่องบินปีกตรึง และเครื่องบินปีกหมุน เฮลิคอปเตอร์ โดยเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นเครื่องบินเล็ก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด Cessna Grand Caravan EX หมายเลข 1917 / โดยมี 12 ลำ (จะมีเจ้าหน้าที่7 คนและบรรทุกสารเคมี) เริ่มประจำการ ใช้งาน ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2540 โดยยืนยันเครื่องบินฝนหลวงทุกลำ มีการตรวจสภาพตามวงรอบการบิน ถึงแม้จะมีอายุการใช้งานกว่า20ปี

.
เครื่องบินฝนหลวจะมีการซื้อเครื่องใหม่เข้ามาทดแทน หากเครื่องบินเดิมมีการชำรุดหรือบำรุงรักษาไม่ได้แล้วหรือทางบริษัทเลิกผลิตชิ้นส่วน ก็จะซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน โดยบำรุงรักษาตามรอบและตามวาระ เช่น 50 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง
การตรวจพิเศษ/ ถ้าถึง 1000 ชั่วโมงก็จะมีการซ่อมใหญ่ของเครื่องยนต์

.
โดยกัปตันจะไม่มีเครื่องบินประจำ เพราะว่าเครื่องบินจะใช้ในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดนี้ใช้เครื่องบินชุดนี้ แล้วก็จะนำออกไปที่อื่น ทางกัปตันก็จะมีประสบการณ์ และมีการฝึกบินอย่างต่อเนื่อง

.
สำหรับ ภารกิจฝนหลวง เริ่มทำงาน ตั้งแต่ มีนาคม- ตุลาคม นักบินต้องตรวจเช็คสภาพอากาศในแต่ละวัน และขึ้นบิน ปัญหาตอนนี้ คือ นักบินไม่มีวันพัก เนื่องจาก มีบุคลากรน้อยแล้ว ทำงานทุกวัน เบื้องต้นมีครูฝึกบินฝนหลวงประมาณ10 คน เท่านั้น

.
พอเข้าเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ความชื้นน้อย นักบินก็จะเอาเครื่องบินมาตรวจซ่อมพิเศษ ตรวจดูว่าข้างในมีผลกระทบอะไรต่อโครงสร้างไหม ให้พร้อมสำหรับทำการต่อไป

.
ซึ่งเครื่องบินฝนหลวง จะแสตนบายพร้อมประจำหน่วย หากมีการร้องขอเรื่องสภาพอากาศ เช่น ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ก็ต้อง ต้องสแตนบายเครื่องบินไว้ 1-2 ชุดในการแก้ปัญหาในเรื่องหมอกควัน PM 2.5 โดยเฉพาะ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะมีปัญหาเรื่องหมอกควันทางภาคเหนือก็ต้องสแตนบายไว้

#นักบินฝนหลวง #กรมฝนหลวงและการบินเกษตร #AllnewsExpress