กรมการข้าวใส่เกียร์ 5 งานประกวดข้าว เดินหน้าส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก

0
11778

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เพื่อให้มีการสรรหาข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กรมการข้าวจึงเตรียมจัดงาน”การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564″ ขึ้นในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครโดยคาดหวังให้งานในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลรองรับการประกวดข้าวโลกในแต่ละปี ที่จะนำไปสู่แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดข้าวไทยของผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การประกวดข้าวในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถส่งข้าวเข้าร่วมประกวดได้ 3 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวพื้นนุ่ม ซึ่งผู้ชนะเลิศของกลุ่มข้าวทั้ง 3 ประเภท จะได้รับโล่รางวัลและเงินสด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดย ณ ตอนนี้มีผู้ที่สนใจส่งข้าวเข้าร่วมประกวดมาแล้วมากกว่า 100 ราย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากมีจำนวนข้าวส่งเข้าประกวดเกินกว่าเป้าที่กรมการข้าวคาดหวังไว้

ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความยาวเมล็ด
ท้องไข่ คุณภาพการสี พิจารณาคุณภาพทางเคมี เช่น ความหอม ปริมาณอมิโลส และพิจารณาคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน เช่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยจะมีการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งข้าวเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท โดยส่งเป็นตัวอย่างข้าวเปลือกแห้งประเภทละ 15 กิโลกรัม สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือwww.ricethailand.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2579-3642 ในวันและเวลาราชการ